Bankovky a státovky 1945-1953


  • cnb
  • KUPAHREJ.CZ
  • Ostrava